Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006. (XII. 8.) *  önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendeletének 16. § (3) bekezdése biztosított jogkörében egyes önkormányzati rendeletek módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelet (a továbbiakban: Lakbér ökr.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § b) pontja, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Ltv.) 34. §-a, valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről az alábbi rendeletet alkotja.”

(2) A Lakbér ökr. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának alap-mértéke (alapdíj) az Ltv. és más jogszabályi felhatalmazás alapján a szociális alapon bérbe adott lakások esetében

2007. január 1-től 151 Ft/m2/hó.

2. § (1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg

a) a Lakbér ökr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,

b) a Lakbér ökr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,

c) a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 40/2002. (XII. 20.) ök. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete

lép.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. melléklet a 30/2006. (XII. 8.) ök. rendelethez

1. melléklet a 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelethez

Az önkormányzati tulajdonú, szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja
2007. január 1-től

Lakás komfortfokozata Bérleti díj alapértéke
Ft/m
2/hó
Szorzók Tényleges bérleti díj
Ft/m
2/hó
Összkomfortos 151,- 1,15 174,-
Komfortos 151,- 1,00 151,-
Félkomfortos 151,- 0,625 94,-
Komfort nélküli 151,- 0,28 42,-
Szükséglakás 151,- 0,22 32,-

2. melléklet a 30/2006. (XII. 8.) ök. rendelethez

2. melléklet a 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelethez

A piaci alapú bérlakások bérleti díja
2007. január 1-től

Lakás komfortfokozata Bérleti díj
Ft/m
2/hó
Összkomfortos lakás 988,-
Komfortos lakás 705,-
Félkomfortos lakás 565,-
Komfort nélküli lakás 282,-

3. melléklet a 30/2006. (XII. 8.) ök. rendelethez

2. számú melléklet a 40/2002. (XII. 20.) ök. rendelethez

A közterület-használati díj mértéke, a közterületek kategóriába sorolása

Használati mód Egység Használati díj
hó/m2 Övezeti besorolás
Kiemelt I Kiemelt II Egyéb
I. PAVILON
I./1 Kereskedelem I. 1.113,- 888,- 706,-
I./2. Kereskedelem II. 3.092,- 2.472,- 1.980,-
I./3. Vendéglátás I. 1.851,- 1.487,- 1.188,-
I./4. Vendéglátás II. 4.954,- 3.959,- 3.167,-
I./5. Szolgáltatás I. 1.113,- 888,- 706,-
I./6. Szolgáltatás II. 6.195,- 4.954,- 3.959,-
II. KERESKEDELEM
II/1. Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, állvány 2.975,- 2.386,- 1.905,-
II./2. Árubemutató üzlet előtti kitelepülés jelleggel 2.354,- 1.883,- 1.509,-
II./3. Idény jellegű árusítás 4.066,- 3.253,- 2.611,-
II./4. Alkalmi árusítás nap/m2 835,- 663,- 535,-
II./5. Mozgó kereskedelmi egység hó/db. 10.090,- 8.068,- 6.463,-
II./6. Mozgó árusítás nap/fő 2.354,- 1.883,- 1.498,-
II./7. Kereskedelmi automaták üzemeltetése hó/db. 3.542,- 2.836,- 2.268,-
II./8. Gépjármű kereskedés 556,- 449,- 364,-
III. SZOLGÁLTATÁS
III./1. Lakossági jellegű őrzött parkoló 417,- 300,- 235,-
III./2. Szolgáltató automaták üzemeltetése hó/db. tér.m. tér.m. tér.m.
III./3. Film-, hangfelvétel (30 percet meghaladó forgatási időben) nap/m2 728,- 599,- 471,-
III./4. Üzemanyagtöltő állomás 310,- 235,- 193,-
III./5. Egyéb közterületen végezhető szolgáltatás egyedi elbírálás egyedi elbírálás egyedi elbírálás
IV. VENDÉGLÁTÁS
IV./1. Vendéglői előkert, terasz 1.445,- 1.156,- 931,-
IV./2. Sörsátor 599,- 471,- 385,-
V. KULTURÁLIS, SPORT, SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK
V./1. Reklám, vállalkozási célú rendezvény nap/m2 599,- 471,- 385,-
V./11. Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység nap/m2 1.648,- 1.327,- 1.059,-
V./2. Kulturális és sport célú rendezvény nap/m2 54,- 43,- 32,-
V./21. Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység nap/m2 483,- 396,- 310,-
V./3 Szórakoztató célú rendezvény nap/m2 599,- 471,- 385,-
V./31. Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység nap/m2 1.648,- 1.327,- 1.059,-
V./4. Tűzijáték nap/m2 8.260,- 6.613,- 5.275,-
V./5. Hőlégballon nap/m2 1.541,- 1.220,- 974,-
V./6. Karitatív tevékenységek nap/m2 tér.m. tér.m. tér.m.
V./7. Közérdekű tevékenységek nap/m2 tér.m. tér.m. tér.m.
VI. REKLÁMHORDOZÓK
VI./1. Óriásplakát normál hó/db. 27.135,- 21.347,- 17.366,-
VI./11 Megvilágított hó/db. 32.560,- 26.044,- 20.844,-
VI./12 Prizmás hó/db. 39.076,- 31.255,- 25.006,-
VI./2. Hirdető oszlop, berendezés, 3D szerkezet hó/db. 12.112,- 9.684,- 7.736,-
VI./3. Reklámtábla talajon oszlopon építményen 9.544,- 7.640,- 6.110,-
VI./4. Mobil reklámtábla 3.135,- 2.504,- 2.012,-
VI./5. Zászló hó/db. 2.354,- 1.883,- 1.509,-
VI./6. cégér, 1 m2-t meg nem haladó cég és címtábla tér.m. tér.m. tér.m.
VI./7. Vitrin, portál, üzlethomlokzat 6.495,- 5.190,- 4.152,-
VI./8. Üzleti védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal 471,- 385,- 300,-
VI./9. Közlekedésben részt nem vevő, reklámhordozó gk., kerékpár, stb. 4.130,- 3.306,- 2.643,-
VI./10 Szendvicsember, szórólap ajánlás nap/fő 203,- 171,- 139,-
VII. ÉPÍTÉSI, SZERELÉSI MUNKÁLATOK
VII./1 Építési anyag tárolás, állványzat, felvonulási terület nap/m2 100,- 100,- 100,-
VII./2 Építési anyag tárolás, állványzat, felvonulási terület (30 napon túl) 200,- 200,- 200,-
VII./3 Konténer tárolás nap/db. 500,- 500,- 500,-
VIII. EGYEBEK
VIII./1 Vállalkozási célú raktárak 1.327,- 1.070,- 867,-
VIII./2 Üzleti előtető, árnyékoló ponyva reklám nélkül, vásárló kocsitároló, kerékpár tároló 128,- 107,- 75,-
VIII./3. Üzemképtelen jármű, lakókocsi, utánfutó hó/db. Tiltott Tiltott 23.915,-
VIII./4. Gazdasági udvar 556,- 449,- 353,-

A táblázatban szereplő közterület-használati díjak az általános forgalmi adó nélkül értendők.