Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2008. (XII. 19.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk.
jegyző
Hajdu László sk.
polgármester

Melléklet a 26/2008.(XII. 19.) ök. rendelethez

2. számú melléklet az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődei és nevelési - oktatási intézményekben 2009. január 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak
(20%-os ÁFA-val növelve):

Megnevezés Az intézményi térítési díj összege (Ft)
Bölcsődei ellátás
3-szori étkezés 330
Óvodai ellátás
Tízórai 60
Ebéd 230
Uzsonna 55
3-szori étkezés 350
Általános iskolai ellátás
Tízórai 75
Ebéd 295
Uzsonna 70
3-szori étkezés 450
Középiskolai ellátás
Ebéd 320
Nyári napközis tábor
Tízórai 75
Ebéd 310
Uzsonna 65
3-szori étkezés 450