Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (III. 5.) *  önkormányzati rendelete

a helyi támogatásról és a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 31/2006. (XII. 7.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a helyi támogatásról és a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 31/2006. (XII. 7.) ök. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Helyi támogatásban részesülhet az egyedülálló személy vagy lakásigényét együttköltözéssel megoldó család, ha:]

a) háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, és nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,”

2. § A Rendelet 2. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Helyi támogatásban részesülhet az egyedülálló személy vagy lakásigényét együttköltözéssel megoldó család, ha:]

c) az építeni vagy vásárolni kívánt lakás vételára a 20.000.000,-Ft-ot, nagysága az 1. sz. mellékletben meghatározott méltányolható lakásigény mértékét nem haladja meg.”

3. § A Rendelet 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A fiatal házasok támogatása egyösszegű és vissza nem térítendő, melynek összege

a) három vagy több gyermekes házaspár esetében 800.000,-Ft,

b) két gyermekes házaspár esetében 600.000,-Ft,

c) egy gyermekes házaspár esetében 400.000,-Ft,

d) gyermektelen házaspár esetében 200.000,-Ft.”

Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 5. §-a.

dr. Nagy Antal Hajdu László
jegyző polgármester