Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (V. 12.) önkormányzati rendelete * 

a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2009. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk.
jegyző
Hajdu László sk.
polgármester

Melléklet a 15/2009. (V. 8.) ök. rendelethez

2. sz. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

Intézményi *  és személyi *  térítési díjak
2009. évben

I. Étkeztetés

A) Saját elvitel és Szociális Konyhán helyben fogyasztás esetén

Egy főre jutó jövedelem Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
0 - 28.500,-Ft-ig 216,- Ft/nap 105,- Ft/nap
28.501, Ft - 42.749,- Ft 216,- Ft/nap 155,- Ft/nap
42.750,- Ft - 64.125,- Ft 258,- Ft/nap 205,- Ft/nap
64.126,- Ft - 85.500,- Ft 258,- Ft/nap 255,- Ft/nap
85.500,- Ft felett 279,- Ft/nap 275,- Ft/nap

B) Házhozszállítás esetén

Egy főre jutó jövedelem Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
0 - 28.500,-Ft-ig 387,- Ft/nap 195,- Ft/nap
28.501,- Ft - 42.749,- Ft 387,- Ft/nap 265,- Ft/nap
42.750,- Ft - 64.125,- Ft 428,- Ft/nap 340,- Ft/nap
64.126,- Ft - 85.500,- Ft 428,- Ft/nap 425,- Ft/nap
85.500,- Ft felett 495,- Ft/nap 495,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő családja egy főre jutó havi jövedelmének a 25%-a. /az A) és B) pontra egyaránt vonatkozik/

II. Házi segítségnyújtás

Egy főre jutó jövedelem Intézményi térítési díj
42.750,-Ft alatt 1.053,- Ft/óra
42.750,- Ft és felett 1.103,- Ft/óra
Személyi térítési díj
Egy főre jutó jövedelem Fizetendő összeg
28.500,- Ft-ig 100,- Ft/óra
28.501,- Ft - 42.750,- Ft 220,- Ft/óra
42.751,- Ft - 71.250,- Ft 440,- Ft/óra
71.251,- Ft - 99.750,- Ft 660,- Ft/óra
99.751,- Ft -128.250,- Ft 880,- Ft/óra
128.250,- Ft felett 1.100,- Ft/óra

de legfeljebb az igénybevevő családja egy főre jutó havi jövedelmének 20%-a.

III. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj: 9.990,- Ft/hó

Személyi térítési díj: 9.990,- Ft/hó

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelemének a 2%-a.

IV. Idősek gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény)

Intézményi térítési díj: 4.532,- Ft/nap, 135.960,- Ft/hó

Személyi térítési: díj 81.575,- Ft/hó, de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének a 60%-a.

V. Idősek Klubja

A) Gondozás igénybevétele esetén

Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
577,- Ft/nap 100,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének a 15%-a.

B) Gondozás és étkezés igénybevétele esetén

Intézményi térítési díj
gondozás és egyszeri étkezés (ebéd) igénybevétele esetén
Étkezés Gondozás Összesen
367,- Ft/nap 577,- Ft/nap 944,- Ft/nap
Intézményi térítési díj
gondozás és kétszeri étkezés (reggeli és ebéd) igénybevétele esetén
Étkezés Gondozás Összesen
407,- Ft/nap 577,- Ft/nap 984,- Ft/nap
Személyi térítési díj
Egy főre jutó jövedelem Gondozás igénybevétele és egyszeri étkezés (ebéd) esetén Gondozás igénybevétele és kétszeri étkezés (reggeli és ebéd) esetén
28.500,- Ft-ig 130,- Ft/nap 140,- Ft/nap
28.501,- Ft - 42.750,- Ft 255,- Ft/nap 270,- Ft/nap
42.751,- Ft - 64.125,- Ft 305,- Ft/nap 325,- Ft/nap
64.126,- Ft - 85.500,- Ft 355,- Ft/nap 375,- Ft/nap
85.500,- Ft felett 465,- Ft/nap 505,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének 30%-a.

VI. Fejlesztő Gondozó Központ

Intézményi térítési díj felnőtt *  esetén
Étkezés Gondozás Összesen
1.176,- Ft/nap 4.926,- Ft/nap 6.102,- Ft/nap
Személyi térítési díj kerületi lakóhelyű felnőtt esetén
Étkezés Gondozás Összesen
400,- Ft/nap 100,- Ft/nap 500,- Ft/nap
Személyi térítési díj nem kerületi lakóhelyű felnőtt esetén
Étkezés Gondozás Összesen
620,- Ft/nap 100,- Ft/nap 720,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének 30%-a!

Intézményi térítési díj gyermek *  esetén
Étkezés Gondozás Összesen
592,- Ft/nap 100,- Ft/nap 692,- Ft/nap
Személyi térítési díj gyermek esetén
Étkezés Gondozás Összesen
400,- Ft/nap 100,- Ft/nap 500,- Ft/nap

VII. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
Gondozás Étkezés Összesen Gondozás Étkezés összesen
5.437,- Ft/nap 769,- Ft/nap 6.206,-Ft/nap 100,- Ft/nap 385,- Ft/nap 485,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének 30%-a.”