Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (VII. 10.) *  önkormányzati rendelete

a kerületi tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2004. (II. 26.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a tehetséges fiatalok tanulmányainak elősegítésére és támogatására alkotott 9/2004. (II. 26.) ök. rendeletet (a továbbiakban R.) a következőképpen módosítja.

1. § A R. 3. §-a helyébe az alábbi szöveg lép.

„Az ösztöndíj mértéke:

(1) - tanulónként:

5.000.-Ft/hó az általános iskolai (5-8. évfolyam)

8.000.-Ft/hó a középiskolai (9-12. évfolyam)

8.500.-Ft/hó a szakiskolai (9-13. évfolyam) és szakközépiskolai (13-14. évfolyam)

közoktatási intézményben.

(2) 8.500.-Ft/hó felsőfokú szakképzésben résztvevőként

a közoktatási vagy felsőoktatási intézményben.

(3) hallgatónként

15.000.-Ft/hó az alapképzésen

20.000.-Ft/hó a mesterképzésen és az osztatlan képzésen

a felsőoktatási intézményben.”

2. § A R. 4. § (1) bek. helyébe az alábbi szöveg lép.

„(1) Az ösztöndíj évente legfeljebb

- az általános iskolában (5-8.évf.) nyolc fő tanuló,

- középiskolában (9-12. évf.) nyolc fő tanuló,

- szakképzésben (szakiskolában, szakközépiskolában és felsőfokú szakképzésben) nyolc fő tanuló

- felsőoktatásban, az alapképzésen nyolc fő hallgató,

- felsőoktatásban, mester- és osztatlan képzésen nyolc fő hallgató

részére adományozható.”

3. § A R. 5. § (2) bek. helyébe az alábbi szöveg lép.

„(2) A pályázati felhívás a „Városházi Napló”-ban és Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata hivatalos honlapján jelenik meg.”

4. § A R. 7. § (1) bek. helyébe az alábbi szöveg lép.

„(1) A pályázat eredményét az ösztöndíjak adományozását követő 30 napon belül a „Városházi Napló” és Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata hivatalos honlapja közli.”

5. § A R. 11. § helyébe az alábbi szöveg lép.

„Kimagasló a tanulmányi eredmény jelen rendelet alkalmazásában, ha a tanuló, a hallgató által becsatolt tanulmányi eredményt tanúsító bizonyítvány szerint a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év végi tanulmányi eredmény átlaga:

általános iskolában 4,8 - 5
középiskolában 4,7 - 5
szakképzésben és felsőfokú szakképzésben 4,6 - 5
felsőoktatási alapképzésben 4,0 - 5
felsőoktatási mesterképzésben és osztatlan képzésben 4,0 - 5

között van.”

6. § A R. melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

7. § E rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2009/2010. tanévre kérelmezett ösztöndíjak elbírálása során kell alkalmazni.

dr. Nagy Antal Hajdu László
jegyző polgármester

Melléklet a 19/2009. (VII. 10.) ök. rendelethez

Melléklet a 9/2004. (II. 26.) ök. rendelethez

Pontrendszer a tanulmányi ösztöndíj pályázatok értékeléséhez

1. Tanulmányi pontszámok:

a) Érdemjegyek átlaga: 5,0 50 pont
4,9 49 pont
4,8 48 pont
4,7 47 pont
4,6 46 pont
4,5 45 pont
4,4 44 pont
4,3 43 pont
4,2 42 pont
4,1 41 pont
4,0 40 pont

b) Nyelvvizsga (külföldön szerzett nyelvvizsga esetén magyar nyelvre fordított hiteles másolat szükséges):

felsőfokú v.
szak nyelvvizsga 10 pont
középfokú 6 pont
alapfokú 3 pont

c) Tanulmányi, művészeti és sport versenyek:

Nemzetközi vagy 1-10. helyezés 15 pont
országos: 11-20. helyezés 10 pont
Fővárosi vagy megyei: 1-10. helyezés 8 pont
Kerületi: 1-5. helyezés 5 pont

Ugyanabban a versenyben a szintek kizárják egymást, a kedvezőbbel kell pontozni.

d) Egyéb kategória, eredménytől függően

(pl: tudományos munka): max: 10-20 pont

2. Szociális pontszámok:

Egy főre eső jövedelem:

a mindenkori minimál nyugdíj alatt 50 pont
a továbbiakban 5.000.-Ft-onként -1 pont

Egyéb szociális pontszámok:

a) egyedülálló szülő esetén 1 gyermek 2 pont
(eltartó) 2 gyermek 3 pont
3 gyermek 4 pont
(további gyermekenként + 1 pont)
b) állami gondozott 4 pont
c) egyéb ok: (eü., stb.) 1-5 pont