Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 10.) *  önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelet (a továbbiakban: Lakbér rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Herczeg Julianna
aljegyző
László Tamás
polgármester

1-3. melléklet a 26/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez *