Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (V. 31.) *  önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet, valamint ezzel összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete - továbbiakban: Rendelet - módosítására a következőket rendeli el:

1-10. § * 

11. § * 

12. § * 

13. § * 

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. § és 13. § 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

1-4. melléklet a 26/2011. (V. 31.) .) ök. rendelethez *