Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2011. (IX. 29.) *  önkormányzati rendelete

a kerületi tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2004. (II. 26.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 9/2004. (II. 26.) ök. rendelet a kerületi tanulmányi ösztöndíjról (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § * 

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére