Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 28.) *  önkormányzati rendelete

a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1-6. § * 

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester