Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő -testületének 52/2012. (XII. 20.) *  önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelet módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Lt.), 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § * 

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester