Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2013. (X. 3.) *  önkormányzati rendelete

az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló 9/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Mötv. 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat területén működő egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek pénzbeni és természetbeni támogatási rendjének szabályozására a következőket rendeli el:

1-2. § * 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester