Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IV. 2.) *  önkormányzati rendelete

az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1-5. § * 

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

Melléklet a 13/2014. (IV .2.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére