Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (VIII. 31.) *  önkormányzati rendelete

a XV. kerületben élő vagy tanuló fiatalok önkormányzati elismeréséről és támogatásáról szóló 14/2017. (VI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában, valamint a 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a XV. kerületben élő vagy tanuló fiatalok önkormányzati elismeréséről és támogatásáról szóló 14/2017. (VI. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ösztöndíjrendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2021. január 1. napján lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea s. k.
jegyző
Cserdiné Németh Angéla s. k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére