Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/1998. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 5/1996. (III. 1.) Ök. rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. tv. 45. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 5/1996. (III. 1.) Ök. rendelet (továbbiakban: R.) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/1996. (III. 1.) Ök. rendeletét az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről hatályon kívül helyezi.

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Tuboly Marianna
jegyző
Dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

  Vissza az oldal tetejére