Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/1999. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 16/1997. (VI. 30.) Ök. rendeletének módosításáról

A Képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 153. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve Az Önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 16/1997. (VI. 30.) Ök rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A preambulum helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati biztos kirendeléséről és tevékenységének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.”

2. § Az R. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint az adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak a folyamatosan 25 napig elismert - 30 napon túli tartozásállománya meghaladja az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 8%-át, vagy összege a 8 millió forintot.”

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Molnár Éva
jegyző
Dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

  Vissza az oldal tetejére