Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2000. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők, az intézményeinél dolgozó közalkalmazottak lakásépítésének (-vásárlásának) visszatérítendő támogatásáról szóló 13/1997. (VI. 13.) Ök. rendelet módosításáról

1. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdés bevezető mondata „a lakásépítési alap mértékéig” szövegrésszel egészül ki.

(2) Az R. 3. § (1) bekezdés e), f), g) pontjaiban foglalt „vagy bérlet” hatályát veszti.

2. § Az R. 3. § (2) bekezdésben foglalt „250 000 Ft” helyébe „500 000 Ft” lép.

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a 2. §-ában foglaltakat a folyamatban levő ügyekben is lehet alkalmazni.

Dr. Molnár Éva
jegyző
Dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

  Vissza az oldal tetejére