Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről szóló 33/1999. (XII. 16.) Ök. rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a kiskincstári folyamatok szabályozásának módosítása érdekében rendeletet alkot az Önkormányzatnál bevezetett kiskincstári rendszerhez és annak működési eljárási rendjéhez kapcsolódó kamatszámítási módokról.

1. § A 33/1999. (XII. 16.) Ök. rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Molnár Éva
jegyző
dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

Melléklet a 13/2001. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

KAMATSZÁMITÁSI MÓDOK

I. Limit után járó kamat (mindenkinek jár eredménytől függetlenül)

Éves limit x elszámolási számla kamata
--------------------------------- x tárgyhó napjainak száma
365

II. Eredeti limit és tényleges felhasználás után járó eredményérdekeltség

(Ha ez az intézmény részére jár, akkor automatikusan az I. sz. számítási mód helyébe lép)

Tényleges havi felhasználás
Számítás alapja %= ---------------------------------
Eredeti havi limit

Ha a számítás alapja:

70-80%: fizetendő kamat = elszámolási számla kamata + [(napvégi betét kamata-elszámolási számla kamata) x 0,075]

81-90%: fizetendő kamat =elszámolási számla kamata + [(napvégi betét kamata-elszámolási számla kamata) x 0,15]

91-100%: fizetendő kamat =elszámolási számla kamata + [(napvégi betét kamata-elszámolási számla kamata) x 0,25]

Éves limit x fizetendő kamat
--------------------------------- x tárgyhó napjainak száma
365

III. Tényleges havi előirányzat - havi limit = Z (később igénybe vehető limit)

Z x (napvégi betét kamata - elszámolási számla kamata) x 0,5
--------------------------------------------------- tárgyhó napjainak száma
365

Ezzel az összeggel addig kell számolni, amíg az intézmény igénybe nem veszi.

Havonta kell gördíteni a következő havi fel nem használt összeghez.

Ezt a kamatprémiumot azért kapja az intézmény, mert ez az összeg biztosan leköthető. A napvégi betétszámla miatt ez kamatnyereség az önkormányzatnak.”


  Vissza az oldal tetejére