Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2001. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a felújítási keret felhasználásának szabályairól szóló 29/1998. (XII. 18.) Ök. rendelettel módosított 12/1996. (V. 23.) Ök. rendeletének módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a felújítási keret felhasználásának szabályairól szóló 29/1998. (XII. 18.) Ök. rendelettel módosított 12/1996. (V. 23.) Ök. rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Ahol a R.-ben „Felújítási keret” megnevezés szerepel annak helyébe a „Felújítási és karbantartási céltartalék keret” megnevezés lép.

2. § A R. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő lép:

„(1) A Felújítási és karbantartási céltartalék keret felhasználásáról a Felújítási és Karbantartási Céltartalék Keretet Kezelő Munkacsoport (továbbiakban Munkacsoport) javaslata alapján a Polgármester dönt. A Polgármester felelősséggel tartozik a Felújítási és karbantartási céltartalék keret jogszerű felhasználásáért.”

3. § A R. 5. § helyébe a következő lép:

„5. § (1) A Felújítási és karbantartási céltartalék keret terhére kifizetés csak az 1. §-ban meghatározott célok elérésére eszközölhető.

(2) A Munkacsoport elé kerülő javaslatoknál a Polgármesteri Hivatal eljáró szervezeti egységének külön kell választani a karbantartási munkákat a felújítási és beruházási munkáktól.

(3) A karbantartási munkák vonatkozásában a Munkacsoport által javasolt, Polgármester által elfogadott intézményekre vonatkozó összegeket az adott intézmény költségvetésében szerepeltetni kell. A munkák elvégzésére az intézményvezetőnek kell szerződést kötnie, és a számlákat igazolnia, valamint a költségvetésében előirányzatosított összegből a kifizetéseket teljesíteni. A munkák műszaki átadás-átvételénél a Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrei közreműködnek, az arról készült jegyzőkönyvet „Műszakilag megfelelő”, a kiállított számlát „A számla tartalma a szerződésnek és az elkészült munkáknak megfelel” megjegyzésekkel, aláírásukkal látják el.

(4) A felújítási és beruházási munkák esetében teljes egészében (a pályáztatástól a szerződéskötésen át a kifizetésig) a Polgármesteri Hivatal a lebonyolító. A Munkacsoport által az ilyen célra elkülönített összeget a költségvetés módosítása során a Felújítási és karbantartási céltartalék keretből tételesen át kell csoportosítani a költségvetési rendelet megfelelő mellékletébe.

(5) A költségvetési évben az átcsoportosított keretekből az intézményeknél elvégzett felújítási és beruházási munkákat, az aktiválást követően, de legkésőbb a zárszámadást megelőzően térítésmentesen át kell adni az épületet használó intézmény számára.”

4. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló módosított 8/2001. (III. 28.) Ök. rendelet 10. § (3) bekezdésében foglalt „Felújítási Munkacsoport” megnevezés helyébe a „Felújítási és Karbantartási Céltartalék Keretet Kezelő Munkacsoport” megnevezés lép.

dr. Molnár Éva
jegyző
dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

  Vissza az oldal tetejére