Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2002. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a megszűnt XVI. kerületi Csatornamű Társulattól jogutódlással átvett csatornaépítési lakossági érdekeltségi hozzájárulás tartozások rendezéséről szóló 13/2002. (VI. 21.) Ök. rendelet módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a megszűnt XVI. Kerületi Csatornamű Társulattól jogutódlással átvett csatornaépítési lakossági érdekeltségi hozzájárulás tartozások rendezéséről szóló 13/2002. (VI. 21.) Ök. rendelet (továbbiakban R.) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a döntési jogkört a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságra ruházza át; a Bizottság döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül.”

2. § A R. 4. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Nem engedélyezhető a tartozás csökkentése vagy elengedése akkor, ha azt a kérelmező csakis szociális indokokra hivatkozva kéri; ilyen esetben szakvéleményezés céljából a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megkeresi az Egészségügyi és Szociális Bizottságot. Amennyiben az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleménye alapján a fizetés a kérelmező életvitelét még részletfizetés esetén is jelentősen megnehezíti, akkor a behajtás határozatlan időre felfüggeszthető, ha a kérelmező hozzájárul a követelés ingatlanára jelzálogként történő bejegyzéséhez. A felfüggesztés az ingatlan tulajdonosváltozásáig tart.”

Záró és hatályba léptető rendelkezések

3. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Molnár Éva
Jegyző
Dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

  Vissza az oldal tetejére