Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és helyiség bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 42/2004. (XI. 18.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástörvény) 86. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és helyiség bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 42/2004. (XI. 18.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő lakásra, - kivéve a Szobabérlők Házában lévő lakást, melyről külön önkormányzati rendelet rendelkezik - és nem lakás céljára szolgáló helyiségre (továbbiakban: helyiség) - kivéve a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok területén lévő helyiségeket, melyekről külön megállapodás rendelkezik.”

2. § A Rendelet 31. § (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„24/2000. (VI. 20.) Ök. rendelet”

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére