Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2007. (X. 19.) önkormányzati rendelete

a Szobabérlők Házáról szóló 40/2004. (XI. 18.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástörvény) 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Szobabérlők Házáról szóló 40/2004. (XI. 18.) rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szobabérlők Házában található:

fsz. 11., I. em. 27., II. em. 38., II. em. 40., II. em. 46., II. em. 48. szám alatti szolgálati lakóegységeket a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal (a továbbiakban: köztisztviselő), valamint a kerületben közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező személy (a továbbiakban: közalkalmazott) veheti bérbe.”

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére