Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2008. (V. 13.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 3.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdése és a 26. § (4) bekezdése alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja:

1. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 3.) rendeletének 4. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrzi a talajterhelési díjjal összefüggő kötelezettségek teljesítését.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére