Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők, az intézményeinél dolgozó közalkalmazottak lakásépítésének (- vásárlásának) visszatérítendő támogatásáról szóló 13/1997. (VI. 13.) rendeletének módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők, az intézményeinél dolgozó közalkalmazottak lakásépítésének (- vásárlásának) visszatérítendő támogatásáról szóló 13/1997. (VI. 13.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. §-ának (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„A támogatás mértéke munkavállalónként legfeljebb 2 000 000 Ft.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére