Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatásáról szóló 2/2009. (I. 27.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatásáról szóló 2/2009. (I. 27.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazó rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

„Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:”.

2. § A Rendelet 3. §-ának c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. § Nem nyújtható támogatás, ha a kérelmező:

c) illetve, a háztartásában vele együtt élő személyek egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 220%-át meghaladja;”

3. § A Rendelet 5. § (5) bekezdésének l) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(5) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi iratokat:

l) nyilatkozatot a 3. § f) pontja alapján az ott szereplő személyektől.”

4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére