Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2009. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 23/1995. (XII. 20.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 23/1995. (XII. 20.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 2. § (2) és (3) bekezdés szerinti bérbeadása esetén a bérleti díj mértéke - a csökkentő- és növelő tényezők figyelembe vétele nélkül - az (1) bekezdés a) pontjában megállapított szociális helyzet alapján bérbe adott lakás bérleti díjának háromszorosa.”

2. § A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A lakbéremelésre vonatkozó értesítéseket, megállapodásokat a bérbeadó nevében a Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Irodája küldi meg a bérlőnek.”

3. § E rendelet 2009. június 22-én lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére