Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 49/2004. (XII. 29.) rendeletének 14. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendeletének 80. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a lakossági kezdeményezésű - önerős - útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról szóló 2/2001. (II. 20.) rendeletének 15. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az elektronikus úton nem intézhető eljárási cselekményekről és a szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás használatáról szóló 28/2005. (X. 14.) rendeletének 12. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 3.) rendeletének 8. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

6. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló 9/2004. (II. 27.) rendeletének 6. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

7. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 4/2005. (II. 21.) rendeletének 13. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

8. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról szóló 30/2005. (X. 18.) rendeletének 11. §-ának első mondata (1) bekezdésre változik, és az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

9. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 27/2006. (IX. 18.) rendeletének 11. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

10. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 15/2006. (V. 30.) rendeletének 12. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

11. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatásáról szóló 2/2006. (I. 30.) rendeletének 6. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

12. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat jelképeiről és nevének használatáról szóló 29/2004. (VII. 23.) rendeletének 11. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

13. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a „Tiszta udvar, rendes ház” cím alapításáról szóló 23/2007. (VII. 2.) rendelete 12. §-ának első mondata (1) bekezdésre változik, és az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

14. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a kerület tehetséges tanulóinak támogatásáról szóló 10/2004. (II. 27.) rendeletének 10. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

15. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a Szobabérlők Házáról szóló 40/2004. (XI. 18.) rendeletének IV. fejezete az alábbi 11. §-al egészül ki:

„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

16. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 3/2009. (I. 27.) rendeletének 10. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

17. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a XVI. kerületi önkormányzati kitüntetésekről, adományozásukról, használatukról és visszavonásukról szóló 9/2007. (III. 27.) rendeletének 6. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

18. § E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Ancsin László
jegyző

  Vissza az oldal tetejére