Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet (továbbiakban: KVSZ) módosításáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet 2/a. számú mellékletének - Városképi jelentőségű épületek és építmények - felsorolásában szereplő „105551 (utcai kerítése is)” helyrajzi számú megjelölés hatályát veszti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. § E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.

Ancsin László Kovács Péter
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére