Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2009. (X. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 23/1995. (XII. 20.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 23/1995. (XII. 20.) rendeletének 5. § (8) bekezdése hatályát veszti.

2. § A Rendelet az alábbi 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § Az önkormányzati lakás bérlője, használója által a lakásbérlettel összefüggésben keletkezett bármilyen jogcímen fennálló tartozás elengedéséről, mérsékléséről vagy ilyen tartozásra vonatkozó részletfizetés engedélyezéséről az önkormányzat Vagyonrendelete rendelkezik.”

3. § E rendelet 2009. október 5-én lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére