Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület, Veres Péter út - Gordonka utca - Guzsaly utca - Pesti határút - Sárgarózsa utca - Kövirózsa utca - Farkashida utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Lándzsa utca által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat változtatási tilalmat rendel el az alábbi területre:

Budapest, XVI. kerület, Veres Péter út - Gordonka utca - Guzsaly utca - Pesti határút - Sárgarózsa utca - Kövirózsa utca - Farkashida utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Lándzsa utca által határolt terület.

2. § Ez a rendelet 2010. október 21. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba lépést megelőzően folyamatban lévő építési engedélyezési és telekalakítási engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére