Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 23/1995. (XII. 20.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § * 

3. § (1) E rendelet 2011. február 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a 2011. február 28. napján lép hatályba.

Ancsin László Kovács Péter
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére