Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és helyiség bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 42/2004. (XI. 18.) rendelet módosításról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § Ez a rendelet 2011. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Ancsin László Kovács Péter
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére