Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint az általános csoportmentességről szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet figyelembe vételével a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programról az alábbiakat rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére