Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a 13. § és 14. §-ában foglaltakra - a következőket rendeli el:

1-36. § * 

37. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)-(4) * 

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1-. számú melléklet a 33/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére