Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 49/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (1), (3) bekezdésében, valamint az 58. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben csak akkor kell alkalmazni, ha a pályázati kiírás még nem került kifüggesztésre, illetve ha az adásvételi szerződésre vonatkozó ajánlatot a jogosult még nem vette át.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére