Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési, egészségügyi szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozók részére kitüntető díjak alapításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett közoktatási, egészségügyi szociális és gyermekjóléti intézményekben bármely jogviszony keretében dolgozó személyekre, és a XVI. kerületben működtetési joggal rendelkező háziorvosokra, házi gyermekorvosokra terjed ki.

2. Általános szabályok

2. § (1) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (Képviselő-testület) az alábbi díjakat alapítja:

a) az Év Pedagógusa Díj,

b) az Év Óvodapedagógusa Díj,

c) az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja Díj,

d) az Év Orvosa Díj,

e) az Év Egészségügyi Szakdolgozója Díj,

f) az Év Szociális Munkása Díj.

(2) A Képviselő-testület a díj elbírálását a polgármesterre ruházza át. A polgármester az elbírálás során szakmai előkészítő bizottságot hoz létre.

(3) A díjazásban kategóriánként évente egy fő részesülhet, melyet a polgármester ünnepélyes keretek között ad át.

(4) A díjban részesülő személy részére az alábbi juttatás jár:

a) anyagi elismerés, melynek mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában meghatározott pótlékalap mindenkori összegének tízszerese. Fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja;

b) oklevél, mely tartalmazza a XVI. kerület címerét, a díj és a díjazott személy nevét, az adományozás évét és okát, a polgármester aláírását, valamint a bélyegzőjének lenyomatát;

c) emlékplakett, mely tartalmazza a XVI. kerület címerét, a díj és a díjazott személy nevét, az adományozás évét.

(5) A kitüntetettek nevét és az adományozás évét Emlékkönyvben kell megörökíteni, továbbá közzé kell tenni az Önkormányzat lapjában, valamint hozzáférhetővé tenni az Önkormányzat internetes oldalán.

3. Az Év Pedagógusa Díj

3. § A díjat az Önkormányzat által működtetett iskolában és a Nevelési Tanácsadóban dolgozó azon pedagógus kaphatja, akinek a nevelő-oktató munkája példamutató, és a nevelőtestület, a tanulók és a szülők körében köztiszteletnek örvend, továbbá szakterületén évek óta kiemelkedő tevékenységet végez, szakmailag elismert, példamutató tevékenységével hozzájárul a kerület hírnevének öregbítéséhez, a szakma megbecsüléséhez.

4. Az Év Óvodapedagógusa Díj

4. § A díjat az Önkormányzat által fenntartott óvodában dolgozó azon óvodapedagógus kaphatja, akinek a nevelőmunkája példamutató, és a nevelőtestület, a gyermekek és a szülők körében köztiszteletnek örvend, továbbá szakterületén évek óta kiemelkedő tevékenységet végez, szakmailag elismert, példamutató tevékenységével hozzájárul a kerület hírnevének öregbítéséhez, a szakma megbecsüléséhez.

5. Az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja Díj

5. § A díjat az Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési intézményben dolgozó azon pedagógiai munkát segítő alkalmazottja kaphatja, akinek a nevelőmunkája példamutató, és az alkalmazotti közösség, a gyermekek, a tanulók és a szülők körében köztiszteletnek örvend, továbbá szakterületén évek óta kiemelkedő tevékenységet végez, szakmailag elismert, példamutató tevékenységével hozzájárul a kerület hírnevének öregbítéséhez, a szakma megbecsüléséhez.

6. Az Év Orvosa Díj

6. § A díjat az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményekben diagnosztizáló, gyógyító munkát végző orvos kaphatja, aki példamutató munkát végez, kiemelkedő szakmai tudással, empátiás készséggel rendelkezik, munkatársai és a betegek körében köztiszteletnek, elismerésnek örvend, tevékenységével hozzájárul a kerület hírnevének öregbítéséhez, a szakma megbecsüléséhez.

7. Az Év Egészségügyi Szakdolgozója Díj

7. § A díjat az az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményekben gyógyító munkát végző, gyógyító munkát segítő dolgozó kaphatja, aki szakterületén példamutató munkát végez, kiemelkedő szakmai tudással, empátiás készséggel rendelkezik, munkatársai és a betegek körében köztiszteletnek, elismerésnek örvend, tevékenységével hozzájárul a kerület hírnevének öregbítéséhez, a szakma megbecsüléséhez.

8. Az Év Szociális Munkása Díj

8. § A díjat az Önkormányzat által fenntartott szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szakmai, vagy a szakmai tevékenységet segítő munkát végző dolgozó kaphatja, aki szakterületén kiemelkedő, példamutató munkát végez, köztiszteletnek örvend a kliensek és a munkatársak körében, tevékenységével hozzájárul a kerület hírnevének öregbítéséhez, a szakma megbecsüléséhez.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére