Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai közül legalább 11.000 fő kezdeményezte.

(2) A Képviselő-testület helyi népszavazást olyan esetekben is kiírhat, ha annak tárgya csak egy adott, jól elkülöníthető kerületrészt érint (településrész-népszavazás). A településrész-népszavazáson csak az adott terület választópolgárai vehetnek részt. A Képviselő-testület az adott, jól elkülöníthető kerületrész pontos területét esetenként határozza meg, figyelembe véve a kezdeményezés területi sajátosságait. A képviselő-testület köteles elrendelni a településrészi népszavazást, ha azt a településrész választópolgárainak legalább 20%-a kezdeményezi.

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére