Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi köznevelési intézményre kiterjed.

Az étkezési térítési díj

2. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatók által szerződésben biztosított nyersanyagár ÁFA-val növelt összegével. A személyi térítési díj az intézménytípustól függően az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) *  Óvodai ellátás

aa) napi háromszori étkezés 420 Ft

ab) napi kétszeri étkezés 358 Ft

ac) csak ebéd 294 Ft

b) *  Általános iskolai ellátás

ba) napi háromszori étkezés 558 Ft

bb) csak ebéd 362 Ft

c) *  Szerb Antal Gimnázium

ca) ebéd 362 Ft.

3. § A 2. § szerinti térítési díjak önköltségszámítását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez * 

A B C D E F G
1 - Egyszeri étkezés Kétszeri étkezés Háromszori étkezés Egyszeri étkezés Kétszeri étkezés Háromszori étkezés
- önköltsége Ft/nap önköltsége Ft/nap - üzemeltetési támogatással
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA
2 Cinkotai Huncutka Óvoda 535 635 732 452 551 649
3 Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 486 584 679 403 500 596
4 Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 485 583 678 402 500 595
5 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 466 562 654 383 478 571
6 Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 508 608 707 425 525 624
7 Sashalmi Manoda óvoda 619 733 846 535 650 763
8 Szentmihályi Játszókert Óvoda 559 666 771 476 583 688
9 Göllesz Intézmény - óvoda 516 624 741 338 445 563
ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA
10 általános iskolák 646 - 922 468 - 744
11 Szerb Antal Gimnázium 646 - - 468 - -

  Vissza az oldal tetejére