Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi köznevelési intézményre kiterjed.

Az étkezési térítési díj

2. § *  A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben az intézményi térítési díj a szolgáltatók által szerződésben biztosított nyersanyagár ÁFA-val növelt összegénél kisebb összegben kerül megállapításra. A személyi térítési díj az intézménytípustól függően az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) Óvodai ellátás

aa) napi háromszori étkezés 455 Ft

ab) napi kétszeri étkezés 385 Ft

ac) csak ebéd 320 Ft

b) Általános iskolai ellátás

ba) napi háromszori étkezés 605 Ft

bb) csak ebéd 390 Ft

c) Szerb Antal Gimnázium

ca) ebéd 390 Ft.

3. § A 2. § szerinti térítési díjak önköltségszámítását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez * 

A B C D E F G
1 - Egyszeri étkezés Kétszeri étkezés Háromszori étkezés Egyszeri étkezés Kétszeri étkezés Háromszori étkezés
- önköltsége Ft/nap önköltsége Ft/nap - üzemeltetési támogatással
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA
2 Cinkotai Huncutka Óvoda 535 635 732 452 551 649
3 Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 486 584 679 403 500 596
4 Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 485 583 678 402 500 595
5 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 466 562 654 383 478 571
6 Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 508 608 707 425 525 624
7 Sashalmi Manoda óvoda 619 733 846 535 650 763
8 Szentmihályi Játszókert Óvoda 559 666 771 476 583 688
9 Göllesz Intézmény - óvoda 516 624 741 338 445 563
ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA
10 általános iskolák 646 - 922 468 - 744
11 Szerb Antal Gimnázium 646 - - 468 - -

  Vissza az oldal tetejére