Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi köznevelési intézményre kiterjed.

Az étkezési térítési díj

2. § *  A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatók által szerződésben biztosított nyersanyagár ÁFA-val növelt összegével. A személyi térítési díj az intézménytípustól függően az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) Óvodai ellátás

aa) napi háromszori étkezés 500 Ft

ab) napi kétszeri étkezés 425 Ft

ac) csak ebéd 350 Ft

b) Általános iskolai ellátás

ba) napi háromszori étkezés 665 Ft

bb) csak ebéd 430 Ft

c) Szerb Antal Gimnázium

ca) ebéd 430 Ft

3. § A 2. § szerinti térítési díjak önköltségszámítását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. melléklet a 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez * 

A B C D E F G
1 Egyszeri étkezés Kétszeri étkezés Háromszori étkezés Egyszeri étkezés Kétszeri étkezés Háromszori étkezés
önköltsége Ft/nap önköltsége Ft/nap - üzemeltetési támogatással
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA
2 Cinkotai Huncutka Óvoda 732 855 974 443 566 685
3 Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 770 901 1 030 480 612 741
4 Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 662 781 895 373 491 606
5 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 689 811 929 400 522 640
6 Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 723 849 971 434 560 682
7 Sashalmi Manoda óvoda 763 894 1 021 474 605 732
8 Szentmihályi Játszókert Óvoda 697 820 939 408 530 650
9 Göllesz Intézmény - óvoda 647 763 876 358 474 587
ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA
10 általános iskolák 628 940 449 761
11 Szerb Antal Gimnázium 628 449

  Vissza az oldal tetejére