Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi köznevelési intézményre kiterjed.

Az étkezési térítési díj

2. § *  A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben az intézményi térítési díj a szolgáltatók által szerződésben biztosított nyersanyagár ÁFA-val növelt összegénél kisebb összegben kerül megállapításra. A személyi térítési díj az intézménytípustól függően az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) Óvodai ellátás

aa) napi háromszori étkezés 455 Ft

ab) napi kétszeri étkezés 385 Ft

ac) csak ebéd 320 Ft

b) Általános iskolai ellátás

ba) napi háromszori étkezés 605 Ft

bb) csak ebéd 390 Ft

c) Szerb Antal Gimnázium

ca) ebéd 390 Ft.

3. § A 2. § szerinti térítési díjak önköltségszámítását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. melléklet a 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez * 

A B C D E F G
1 Egyszeri étkezés Kétszeri étkezés Háromszori étkezés Egyszeri étkezés Kétszeri étkezés Háromszori étkezés
önköltsége Ft/nap önköltsége Ft/nap - üzemeltetési támogatással
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA
2 Cinkotai Huncutka Óvoda 640 758 874 365 483 598
3 Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 641 765 885 365 489 610
4 Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 570 684 796 294 409 521
5 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 584 701 814 309 426 539
6 Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 657 783 906 382 508 631
7 Sashalmi Manoda óvoda 679 807 933 403 532 658
8 Szentmihályi Játszókert Óvoda 585 701 815 309 426 540
9 Göllesz Intézmény - óvoda 495 601 703 220 326 427
ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA
10 általános iskolák 565 848 387 669
11 Szerb Antal Gimnázium 565 387

  Vissza az oldal tetejére