Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételének rendjéről szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és 37. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1-9. § * 

10. § (1) * 

(2) Ez a rendelet 2020. január 15. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megindult ügyekben kell alkalmazni.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1-3. melléklet a 25/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére