Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el;

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III.29.) önkormányzati rendelete módosítása

1. § * 

2. § * 

2. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormány Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosítása

3. § * 

3. Záró rendelkezések

4. § (1) * 

(2) Ezen rendelet 2. és 3. § -a 2020. április 1. napján lép hatályba.

(3) Ezen rendelet 1. §- a 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1-2. melléklet a 7/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 7/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére