Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerületének egyes helyi építési előírásairól szóló 23/1987. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Budapest Főváros XVI. kerületének egyes helyi építési előírásairól szóló 23/1997. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Molnár Éva
jegyző
dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

  Vissza az oldal tetejére