Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2003. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati rendeletek deregulációjáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Egyéb tulajdonban lévő lakások bérének megállapításáról szóló 18/1993. (VII. 6.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Volt szovjet ingatlan alap kezelésének szabályairól szóló 32/1993. (XII. 18.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Parlagfű elterjedésének visszaszorításáról szóló 13/1996. (V. 29.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, és azt módosító 9/2000. (IV. 7.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Szociálisan hátrányos helyzetben lévő időskorúak 1999/2000. év fűtési idényben történő egyszeri támogatásáról szóló 22/1999. (IX. 29.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, és azt módosító 28/1999. (X. 29.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlőinek és használóinak lakbér, használati és szolgáltatási díj tartozásának egyszeri rendezéséről szóló 19/2000. (V. 12.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

2. § E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére