Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a 28/2003. (XII. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 20. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Budapest XVI. kerület egyes területeit érintő változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2003. (XII. 27.) rendelete hatályát veszti.

2. § E rendelet 2004. december 15. napján lép hatályba.

dr. Hőrich Ferenc
jegyző
dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

  Vissza az oldal tetejére