Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2006. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat a felújítási és karbantartási céltartalék keret felhasználásának szabályairól szóló 12/1996. (V. 23.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a felújítási és karbantartási céltartalék keret felhasználásának szabályairól szóló 12/1996. (V. 23.) rendelet, valamint az azt módosító 28/2001. (X. 24.) és a 29/1998. (XII. 18.) rendeletek hatályukat vesztik.

2. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló módosított 8/2006. (III. 03.) rendelet 10. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. számú mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20.000 eFt egyedi értékig.”

dr. Hőrich Ferenc
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére