Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület egyes területeit érintő változtatási tilalom elrendeléséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat változtatási tilalmat rendel el az alábbi területre:

Budapest, XVI. kerület Margit utca - Miklós utca - István király utca - Fábián utca által határolt tömb.

2. § Ez a rendelet 2009. február 16. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépés után indított építési engedélyezési és telekalakítási engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére