Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a kerületi lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról a következőket rendeli el:

1-12. § * 

13. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott támogatási döntés alapján zajló, még el nem fogadott (vagy el nem számolt) fejlesztésekre is alkalmazni kell.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére