Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésének a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. melléklet

HELYI EGYEDI VÉDELEM

- H1: védett épület (egész épület)

- H2: védett műtárgy (kerítés, kapuzat)

- H3: védett műtárgy (emlékmű, szobor, síremlék, sírkő, utcabútorzat, díszkút, támfal, emléktábla)

A B C D
1 114352 épület (H1) Cinkota Állás u. 57.
2 116696 épület (H1) Cinkota Batthyány Ilona u. 12. (Négylovas u. 4.)
3 116699 épület (H1) Cinkota Batthyány Ilona u. 16.
4 116777 épület (H1) Cinkota Szabadföld út 19/A. (Vidámvásár u. 2.)
5 116671 épület (H1) Cinkota Vidámvásár u. 72.
6 105923 épület, kerítés (H1, H2) Mátyásföld Aranyfürt u. 2. (Prodám u. 4.)
7 105920 épület, kerítés (H1, H2) Mátyásföld Aranyfürt u. 6. (Hunyadvár u. 25. Koronafürt u. 21.)
8 105918 kapuzat (H2) Mátyásföld Aranyfürt u. 7. (Koronafürt u. 23.)
9 106580 épület, kerítés (H1,H2) Mátyásföld Blaha Lujza u. 2. (Veres Péter út 154.)
10 106583 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Blaha Lujza u. 3.
11 106579 épület és kapuzat (H1, H2) Mátyásföld Blaha Lujza u. 4.
12 106585 kerítés (H2) Mátyásföld Blaha Lujza u. 7.
13 106586 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Blaha Lujza u. 9.
14 106587 épület és kapuzat (H1, H2) Mátyásföld Blaha Lujza u. 11.
15 106574 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Blaha Lujza u. 14.
16 106589 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Blaha Lujza u. 15.
17 106590 kerítés (H2) Mátyásföld Blaha Lujza u. 17.
18 105743 épület (H1) Mátyásföld Bökényföldi út 1. (Veres Péter út 163.)
19 105744 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Bökényföldi út 3.
20 105668 kapuzat (H2) Mátyásföld Bökényföldi út 7. (Táncsics u. 5.)
21 105608 épület (H1) Mátyásföld Bökényföldi út 30-32. (Rajka u. 2.)
22 106587 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Bökényföldi út 34. (Rajka u. 1.)
23 105592/1 kerítés (H2) Mátyásföld Bökényföldi út 36-38.
24 105590 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Bökényföldi út 42-44. (Petúnia u.2.)
25 105588 épület és kapuzat (H1, H2) Mátyásföld Bökényföldi út 46. (Petúnia u. 1.)
26 105646 épület (H1) Mátyásföld Csinszka u. 14.
27 105571/2 épület (H1) Mátyásföld Csinszka u. 29-33.
28 105767 kerítés (H2) Mátyásföld Diósy Lajos u. 2. (Veres Péter út 139.)
29 105830 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Diósy Lajos u.10. (Mészáros József u. 27.)
30 105829 épület és emléktábla (H1, H3) Mátyásföld Diósy Lajos u. 12.
31 105824 épület és kapuzat (H1, H2) Mátyásföld Diósy Lajos u. 15. (Hunyadvár u. 44.)
32 105826 épület (H1) Mátyásföld Diósy Lajos u. 16. (Hunyadvár u. 46.)
33 105853 épület és kerítés (H1,H2) Mátyásföld Diósy Lajos u. 21.
34 105842/40 épület (H1) Mátyásföld Diósy Lajos u. 22/d.
35 105854 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Diósy Lajos u. 23. (Májusfa u. 18.)
36 105875 kapuzat (H2) Mátyásföld Diósy Lajos u. 35. (Rezgőfű u. 11-13.)
37 105879 kerítés (H2) Mátyásföld Diósy Lajos u. 41.
38 105880 épület (H1) Mátyásföld Diósy Lajos u. 43.
39 105881/2 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Diósy Lajos u. 45. (Újszász u. 100-102.)
40 105027 épület (H1) Mátyásföld Farkasfog u. 3.
41 106002 kapuzat (H2) Mátyásföld Hunyadvár u. 13. (Zsélyi Aladár u. 19.)
42 105924 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Hunyadvár u. 21. (Prodám u. 2.)
43 105922 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Hunyadvár u. 23.
44 106024 kapuzat (H2) Mátyásföld Hunyadvár u. 24. (Zsélyi Aladár u. 16.)
45 105820 épület és kerítés (H1,H2) Mátyásföld Hunyadvár u. 42.
46 105828 kerítés (H1) Mátyásföld Hunyadvár u. 48.
47 105665 kerítés (H2) Mátyásföld Hunyadvár u. 66.
48 105664 épület (H1) Mátyásföld Hunyadvár u. 68.
49 105634 épület (H1) Mátyásföld Hunyadvár u. 90. (Mátra u. 16.)
50 105726/1 épület (H1) Mátyásföld Huszár u. 4/b.
51 105724 épület (H1) Mátyásföld Huszár u. 6. (Táncsics u. 14/a-b.)
52 105659 épület (H1) Mátyásföld Huszár u. 8. (Táncsics u. 13.)
53 105658 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Huszár u. 10.
54 105602 kerítés (H2) Mátyásföld Huszár u. 15.
55 105601 kerítés (H2) Mátyásföld Huszár u. 17.
56 105597 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Huszár u. 21. (Rajka u. 5.)
57 105563 épület (H1) Mátyásföld Huszár u. 22/a. (Rajka u. 7.)
58 105596 kerítés (H2) Mátyásföld Huszár u. 23.
59 105595 épület és kapuzat (H1, H2) Mátyásföld Huszár u. 25. (Petúnia u. 6.)
60 105755/1 épület és kapuzat (H1, H2) Mátyásföld Imre u. 1. (Veres Péter út. 151.)
61 105758 épület (H1) Mátyásföld Imre u. 5.
62 105751 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Imre u. 6. (Táncsics u. 2.)
63 105963/2 épület (H1) Mátyásföld Jókai Mór u. 26. (Szilágyi Mihály u. 1.)
64 105786 épület (H1) Mátyásföld Koronafürt u. 1. (Veres Péter út 127.)
65 105800/2 kerítés (H2) Mátyásföld Koronafürt u. 9. (Mészáros József u. 20.)
66 106545 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld László u. 8.
67 105901/2 épület (H1) Mátyásföld Májusfa u. 3/a.
68 105910 kerítés (H2) Mátyásföld Májusfa u. 4.
69 105909 kerítés (H2) Mátyásföld Májusfa u. 6.
70 105855 épület és kapuzat (H1, H2) Mátyásföld Májusfa u. 14-16.
71 105636 épület (H1) Mátyásföld Mátra u. 9. (Táncsics. u. 23.)
72 105638 kerítés (H2) Mátyásföld Mátra u. 13.
73 105679 kerítés (H2) Mátyásföld Mátyás király tér 1. (Táncsics u. 1.)
74 105678 kerítés (H2) Mátyásföld Mátyás király tér 2/a.
75 105677 kerítés (H2) Mátyásföld Mátyás király tér 2/b.
76 105833 épület (H1) Mátyásföld Mátyás király tér 8. (Mészáros József u. 33.)
77 106035 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Mészáros József u. 5. (Zsélyi Aladár u. 12.)
78 106049 épület és kapuzat (H1, H2) Mátyásföld Mészáros József u. 8. (Zsélyi Aladár u. 10.)
79 106043 kapuzat (H2) Mátyásföld Mészáros József u. 10.
80 106032 épület (H1) Mátyásföld Mészáros József u. 11.
81 106031 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Mészáros József u. 13. (Pilóta u. 9.)
82 105795 épület (H1) Mátyásföld Mészáros József u. 14. (Pilóta u. 10.)
83 105802 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Mészáros József u. 15. (Pilóta u. 12.)
84 105760 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Mészáros József u. 38.
85 105973 épület (H1) Mátyásföld Nagyvázsony u. 8. (Zsélyi Aladár u. 31.)
86 105977 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Nagyvázsony u. 12.
87 105978/2 épület (H1) Mátyásföld Nagyvázsony u. 16. (Pilóta u. 29.)
88 105931 kerítés (H2) Mátyásföld Nagyvázsony u. 17. (Pilóta u. 28.)
89 105934 épület, kerítés (H1, H2) Mátyásföld Nagyvázsony u. 19.
90 105926/1 épület (H1) Mátyásföld Paulheim József tér 1. (Prodám u. 1.)
91 105594 épület, kerítés (H1, H2) Mátyásföld Petúnia u. 4.
92 105561/1 épület (H1) Mátyásföld Petúnia u. 10/b.
93 105560 épület (H1) Mátyásföld Petúnia u. 12.
94 106040 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Pilóta u. 1. (Veres Péter út 115.)
95 106038 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Pilóta u. 5.
96 105803 kerítés (H2) Mátyásföld Pilóta u. 14.
97 105804 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Pilóta u. 16.
98 105979 kerítés (H2) Mátyásföld Pilóta u. 27.
99 105933 épület és kerítés (H1, H2) Mátyásföld Pilóta u. 32.
100 105936 épület (H1) Mátyásföld Prodám u. 9.
101 105593/2 épület és kapuzat (H1, H2) Mátyásföld Rajka u. 3/a.
102 105607 kerítés (H2) Mátyásföld Rajka u. 4.
103 105964 épület (H1) Mátyásföld Szilágyi Mihály u. 3.
104 106005 épület (H1) Mátyásföld Szilágyi Mihály u. 6.
105 105969 épület (H1) Mátyásföld Szilágyi Mihály u. 7.
106 105669 épület (H1) Mátyásföld Táncsics u. 3.
107 105750 épület, kerítés (H1, H2) Mátyásföld Táncsics u. 4/a.
108 105736 épület (H1) Mátyásföld Táncsics u. 10.
109 105652 épület (H1) Mátyásföld Táncsics u. 15.
110 105757 épület (H1) Mátyásföld Veres Péter út 147.
111 105749 épület (H1) Mátyásföld Veres Péter út 155-157.
112 106046 épület (H1) Mátyásföld Zsélyi Aladár u. 4.
113 106026 kerítés (H2) Mátyásföld Zsélyi Aladár u. 14.
114 112157 épület (H1) Rákosszentmihály Csömöri út 142. (Iskola u. 2-6.)
115 112544 épület (H1) Rákosszentmihály Csömöri út 270. (Szilaspatak u. 42.)
116 110206 épület (H1) Rákosszentmihály Batthyány u. 16.
117 110217 épület (H1) Rákosszentmihály Batthyány u. 21.
118 110252 épület (H1) Rákosszentmihály Batthyány u. 28.
119 110603 épület (H1) Rákosszentmihály Batthyány u 38.
120 110367 épület (H1) Rákosszentmihály Budapesti út 2. (Körvasút sor 1.)
121 109101 épület (H1) Rákosszentmihály Budapesti út 100. (Sándor u. 1-3.)
122 109080/3 épület (H1) Rákosszentmihály Budapesti út 104/a. (Ilona u. 1.)
123 108804 épület (H1) Rákosszentmihály Hársfa u. 56. (Rákosi út 171.)
124 108812 épület (H1) Rákosszentmihály Hársfa u. 58.
125 109800 épület (H1) Rákosszentmihály Hősök tere 1.
126 109803 épület (H1) Rákosszentmihály Hősök tere 9. (Szent Korona u. 116.)
127 109805 épület (H1) Rákosszentmihály Hősök tere 10-11.
128 109808 épület (H1) Rákosszentmihály Hősök tere 12.
129 109738/2 épület (H1) Rákosszentmihály Iharfa u. 20.
130 109367 épület (H1) Rákosszentmihály Ilona u. 57.
131 109539 épület (H1) Rákosszentmihály Ilona u. 70. (Szent Korona u. 136.)
132 109316 kerítés (H2) Rákosszentmihály József u. 47.
133 109319 épület (H1) Rákosszentmihály József u. 51. (Rákosi út 114.)
134 110598 épület (H1) Rákosszentmihály Kosstuh Lajos u. 35. (Rákosi út 58.)
135 109382 épület (H1) Rákosszentmihály Lajos u. 63.
136 111856 épület, kerítés (H1, H2) Rákosszentmihály Madách u. 8.
137 109139/2 épület (H1) Rákosszentmihály Mária u. 4-6.
138 109335 épület (H1) Rákosszentmihály Mária u. 52. (Rákosi út 116.)
139 109509 épület (H1) Rákosszentmihály Mária u. 89.
140 110089 épület (H1) Rákosszentmihály Milán u. 23. (Sashalom u. 12.)
141 110425 épület (H1) Rákosszentmihály Nádor u. 51.
142 110834 épület és kerítés (H1, H2) Rákosszentmihály Pálya u. 79.
143 110722/2 épület (H1) Rákosszentmihály Rákóczi út 62.
144 110259 épület (H1) Rákosszentmihály Rákosi út 59.
145 109918 épület, kerítés (H1, H2) Rákosszentmihály Rákosi út 84.
146 109276 épület (H1) Rákosszentmihály Rákosi út 131.
147 109862 épület (H1) Rákosszentmihály volt Ságvári u. 18. (Krenedits Sándor u. 18.)
148 110292 épület (H1) Rákosszentmihály Szent István u. 12.
149 110717 épület (H1) Rákosszentmihály Szent Korona u. 75-77.
150 109892/1 épület (H1) Rákosszentmihály Templom tér 1.
151 109890 épület (H1) Rákosszentmihály Templom tér 6.
152 109889 épület (H1) Rákosszentmihály Templom tér 7.
153 109888 épület (H1) Rákosszentmihály Templom u. 46.
154 100272 épület, kerítés (H1, H2) Sashalom Pirosrózsa u. 33.
155 103132 épület (H1) Rákosszentmihály Legény u. 18.
156 115203 kereszt (H3) Árpádföld Csitári tér 1.
157 114398 kegyhely (H3) Árpádföld Délceg u. 46. (Menyhért u. 32.)
158 116696 síremlék (H3) Cinkota Batthyány Ilona u. 12.
159 116642 kereszt (H3) Cinkota Batthyány Ilona u. 23. (Jövendő u. 2.)
160 115637 emlékmű (H3) Cinkota Bóbitás út - Vágás utca
161 115991 országzászló (H3) Cinkota Csömöri és Gödöllői HÉV elágazása
162 117062/2 síremlék (H3) Cinkota Rózsalevél u. 46. (Cinkotai Öregtemető)
163 117062/2 síremlék (H3) Cinkota Rózsalevél u. 46. (Cinkotai Öregtemető)
164 117062/2 síremlék (H3) Cinkota Rózsalevél u. 46. (Cinkotai Öregtemető)
165 117062/2 síremlék (H3) Cinkota Rózsalevél u. 46. (Cinkotai Öregtemető)
166 117195 síremlék (H3) Cinkota Simongát u. 2. (Cinkotai Köztemető)
167 115857 emlékmű (H3) Cinkota Strandkert, Szabadföld út
168 106904/29 szobor (H3) Mátyásföld Centenáriumi sétány 16.
169 105842/42 kereszt (H3) Mátyásföld Erzsébet liget - MLTC Pálya sarka
170 106060 szobor (H3) Mátyásföld Jókai Mór u. 6.
171 105839/1 szobor (H3) Mátyásföld Mátyás király tér
172 105926/2 országzászló (H3) Mátyásföld Paulheim József tér -Pilóta utca
173 104826/5 emlékmű (H3) Mátyásföld Petőfi tér
174 106061 kereszt (H3) Mátyásföld Veres Péter út - Mátyásföld-alsó HÉV-állomás
175 100156 kereszt (H3) Rákosszentmihály Budapesti út - Rózsa utca sarok
176 100966 kereszt (H3) Rákosszentmihály Csömöri út 142.
177 112220 emlékmű (H3) Rákosszentmihály Csömöri út 156.- János u.
178 107896 kereszt (H3) Rákosszentmihály Ida u. 91.
179 113257 kereszt (H3) Rákosszentmihály Istráng u. 83. (Rákosszentmihályi Öregtemető)
180 113257 síremlék (H3) Rákosszentmihály Istráng u. 83. (Rákosszentmihályi Öregtemető)
181 113257 síremlék (H3) Rákosszentmihály Istráng u. 83. (Rákosszentmihályi Öregtemető)
182 113257 síremlék (H3) Rákosszentmihály Istráng u. 83. (Rákosszentmihályi Öregtemető)
183 113257 síremlék (H3) Rákosszentmihály Istráng u. 83. (Rákosszentmihályi Öregtemető)
184 113257 síremlék (H3) Rákosszentmihály Istráng u. 83. (Rákosszentmihályi Öregtemető)
185 113257 síremlék (H3) Rákosszentmihály Istráng u. 83. (Rákosszentmihályi Öregtemető)
186 111730 domborművek (H3) Rákosszentmihály József u. 106. (Petőfi u. 76.)
187 108048 kereszt (H3) Rákosszentmihály Mátyás király u. 111.
188 109302 kegyhely (H3) Rákosszentmihály Mária u. 53.
189 109507 kereszt (H3) Rákosszentmihály Mária u. 87.
190 109358 szobor (H3) Rákosszentmihály Pálfi János tér
191 109823 kegyhely (H3) Rákosszentmihály Rákóczi út 63.
191.B 110967 határkő Rákosszentmihály Körvasút sor 56-57.
192 110390 határkő (H3) Sashalom Budapesti út - Szolnoki út - Körvasútsor sarok
193 100157 határkő (H3) Sashalom Pirosrózsa u.- András u. sarok
194 103326 határkő (H3) Sashalom Pesti határút 1.
195 103326 határkő (H3) Sashalom Pesti határút 12.
196 103326 határkő (H3) Sashalom Pesti határút 27.
197 103326 határkő (H3) Sashalom Pesti határút 40.
198 100742 országzászló (H3) Sashalom Thököly út 13.
199 103770 épület (H1) Mátyásföld Újszász u 41-43. (volt repülőgépgyár toronyrész nyugat)
200 103771 épület (H1) Mátyásföld Újszász u 45. (volt repülőgépgyár toronyrész kelet)”

  Vissza az oldal tetejére