Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a településképi eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök átruházásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi eljárásokkal kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre ruházza.

2. § E rendelet 2021. július 1. napján lép hatályba.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére