Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

1. melléklet a 19/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére