Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 32/1998. (V. 22.) számú önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Káptalanfüredi Ifjúsági Tábora térítési díjairól * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában nyert felhatalmazás alapján az ifjúsági táborok térítési díjairól a következőket rendeli el: * 

1. § A Képviselő-testület a Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor térítési díjait minden év április 1. napjától a tanév rendjéről szóló mindenkor hatályos jogszabályban (a továbbiakban: jogszabályban) meghatározott utolsó tanítási napig és a jogszabályban meghatározott első tanítási naptól november 15. napjáig terjedő időszakban egységesen az alábbiak szerint határozza meg:

a) *  A kerületi intézmények és szervezetek részére a térítési díj összege 630.- Ft/éj/fő.

b) *  A nem kerületi iskolák és szervezetek részére a térítési díj összege 1.470.- Ft/éj/fő.

c) *  Az Önkormányzat testvérvárosaiból és a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége tagtelepüléseiből érkező csoportok részére a tábor igénybevétele díjtalan.

d) *  A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a kedvezményes térítési díj összegei: a 8 ágyas faházakban: 1000 Ft/fő/éj; a parancsnoki házban: 1500 Ft/fő/éj; az üdülőházban: 1500 Ft/fő/éj.

2. § A Képviselő-testület a Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor térítési díjait minden évben a jogszabályban meghatározott utolsó tanítási naptól a jogszabályban meghatározott első tanítási napig egységesen az alábbiak szerint határozza meg:

(1) a) A kerületi iskolák, illetve óvodák által a kerületi gyermekek részére szervezett nyári táboroztatásra a táborok igénybevétele a gyermekek részére, valamint 10 gyermekenként 1 kísérő részére díjtalan. Amennyiben a Káptalanfüredi Ifjúsági Tábort igénybevevő a konyhát üzemelteti, úgy a tábor igénybevétele további 4 fő részére díjtalan.

b) *  Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon túl minden további kísérő térítési díjának összege 630.- Ft/éj/fő.

c) Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekvédelmi intézmények számára a táborok igénybevétele díjtalan.

d) Abban az esetben, ha a tábor igénybevételére vonatkozó igényét ugyanarra az időpontra jelezte az a) és c) pontban foglalt intézmények valamelyike, úgy az elbírálásnál előnyt élvez az a) pontban foglalt intézmény igénye.

e) *  Az Önkormányzat testvérvárosaiból és a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége tagtelepüléseiből érkező csoportok részére a tábor igénybevétele díjtalan.

(2) a) *  A kerületi civil szervezetek, egyházak által a kerületi gyermekek részére szervezett nyári táboroztatás alkalmával a táborok igénybevétele során a kerületi gyermekek részére a térítési díj összege 315.- Ft/éj/fő.

b) *  Az a) pontban meghatározott esetben a nem kerületi gyermekek és a kísérők részére a térítési díj 630.- Ft/éj/fő.

(3) *  A nem kerületi civil szervezetek, intézmények, egyházak, valamint vállalkozások részére a térítési díj összege 1.470.- Ft/éj/fő.

3. § (1) Az 1-2. §-ban meghatározott térítési díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

(2) E rendelet alkalmazásában kerületi gyermeknek tekintendő a kerületi iskolákba és óvodákba járó és/vagy a kerületben életvitelszerűen élő gyermek.

(3) *  A szállást az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és a távozás napján 10 óráig el kell hagyni.

4. § A Képviselő-testület kérelemre, egyedi elbírálás alapján dönthet úgy, hogy a Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor térítési díj nélkül is igénybe vehető.

5. § E rendelet 1998. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 1998. május 21.

Dr. Nagy István s.k. Kátai Péter s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Budapest, 1998. május 22. napján.


  Vissza az oldal tetejére
//